De Magiske Runene

Så er boken om De magiske runene ferdig trykket.

Her får du historien om runene, det mest spennende våre nordiske volver etterlot seg. Symboler fylt med okkult sprengkraft, like effektive i dag som den gang de ble til.

Manuskriptet ble opprinnelig skrevet i 1991. Det ble til like etter at jeg var ferdig med Sjamanens hest.

Den gang hadde jeg allerede i flere år brukt runene som hjelpere og rettledere. De hadde tjent meg så godt at jeg bestemte meg for å dele kunnskapen med deg.

Historien om runene var nesten ferdig da byggingen av Bronseplassen overskygget alt annet. De magiske runene ble liggende gjemt og nesten glemt på en gammel harddisk.

Først i 2014 åpnet jeg på nytt det gamle manuskriptet. Etter en hurtig gjennomlesing la jeg  De magiske runene ut på ‘gormjarl.no‘.

De neste årene viste statistikken at stadig flere var innom siden. Det var tydelig at det jeg skrev om runene var populært.

Vinteren 2019 ble siste bok i serien  Sagaen om Vilje Gormsdatter gitt ut, endelig fikk jeg tid til å finlese manuskriptet som lå på nettet. Jeg innså at leseren fortjente en mer lettlest presentasjon.

I dag, etter 1155 timer bak tastaturer, er De magiske runene blitt slik jeg føler at du og jeg fortjener den.

For å forstå runene er det viktig å forstå livet, verdensbildet og ikke minst forutsetningene til de som preget dem. Første del av boken er viet menneskenes faktiske og okkulte historie, en symbiose hvor fakta og fiksjon til tider er vanskelig å skille fra hverandre.

Jeg forteller om de okkulte gestaltene som preget runemakernes hverdag, troll, jotner, alver for ikke å glemme Vaner og Æser. Det er mange å ta av.

Det er snart to tusen år siden Nordiske volver for første gang aktiviserte runene. Seende kvinner som med hjelp av Seid fylte hugen til hver enkelte rune med sin okkult kunnskap. En magisk virkelighet som fremdeles er tilgjengelig, like sterk som da den ble til.

I andre del av boken går jeg gjennom rune for rune. Du blir kjent med tegnets kosmologi, før jeg deler egen erfaring med runen og forteller hvordan de okkulte symbolene fungerer som rettledere i forskjellige orakler.

Blir du venn med runene får du 24 hjelpere som kjenner fortiden, forstår nåtiden og gir deg et gløtt inn i framtiden. De okkulte symbolene gir deg de svarene du trenger.

Du bestiller De magiske runene fra gormjarl@online.no

Kr 400 inkluderer forsendelse innenlands.

Du kan kjøpe De magiske runeneBronseplassen. De andre bøkene mine er: ‘Sjamanens hest’, de 7 bøkene i serien ‘Sagaen om Vilje Gormsdatter‘ og ‘Min fars krig’.

Du kan følge De magiske runene på Facebook: https://www.facebook.com/De-magiske-runene-107384200967270/